SİMURG DERNEĞİ


Bir grup gencin siyasi ve dini taraflar olmaksızın gerek akademik gerekse sosyal açıdan ortak paydada buluşmak istemesi sonucu SİMURG fikri ortaya çıkmıştır. Bu fikir doğrultusunda kurucu ekip, geçmiş birikimleri ve ideallerini birleştirerek toplumsal faydayı hedefleyen projeler geliştirmeyi ve en önemlisi de aktif bir ekip ruhu oluşturmak istemiştir.

SİMURG Derneği, 7 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul Dernekler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Yerli ve yabancı olmak üzere tamamı öğrenci olan ve 40’ı aşkın okuldan üyesi bulunan SİMURG Derneği farklı projelerde 2016 yılından bu yana aktif bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bünyesinde SİMURG Münazara, Genç İnovasyon Akademi, Kültür & Sanat ve son olarak Basın & Yayın departmanları bulunmaktadır. Bizi daha yakından tanımak için internet sitemizi inceleyebilir veya bizlere mail atabilirsiniz. www.simurgdernegi.org.tr & info@simurgdernegi.org.tr


Yedinci vadi, "Yokoluş"a geldiklerinde geriye sadece otuz kuş kalmış. Kaf dağına varmışlar ve Simurg’un yuvasını bulunca öğrenmişler ki; Simurg Anka, "otuz kuş" demekmiş. Onların hepsi de Simurg’muş.

Vizyonumuz,

Simurg Derneği; hür ve özgün iradeyle insanlığın varoluşunu anlamlandırmayı, toplumdaki sosyal sorumluluk bilincini canlandırarak geleceğin gidişatına olumlu katkıda bulunmayı ve gençlerin içindeki potansiyeli açığa çıkarmayı hedefler.

Misyonumuz;

  • Sorgulayan ve üreten bir nesil yetiştirip özgün bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmak,
  • İdealleriyle geleceğe yön verecek gençlere liderlik vasfı kazandırmak,
  • Mücadele ruhuyla karşılaştığı tüm sorunları çözüme kavuşturmak,
  • Uyum içerisinde çalışarak kolektif başarıyı ön plana çıkarmak,
  • Realist düşünce yapısıyla bireylerin farkındalık seviyesini arttırmak,
  • Gençlerin toplumda hür ve etkili bir şekilde kendilerini ifade etmesini sağlayacak kişisel gelişim ortamını oluşturmaktır.