"Simurg, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve özgün bir toplum oluşturmak için gerekli faaliyet alanını sunar. Bu amacını projeler vasıtası ile gerçekleştirir."

Simurg Derneği, potansiyel sahibi gençlerin ihtiyaç duyduğu birliktelik hissini bulabilecekleri tarafsız ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ihtiyacını gidermek amacı ile 7 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul Dernekler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Simurg Derneği doğrudan 16 farklı okul kulübü ile bağlantılı bir gençlik derneğidir.

97

Değerli Üye

38

Farklı Okul

14

Farklı Şehir

12

Benzersiz Etkinlik

1077

Gençle Etkileşim