GENÇ İNOVASYON AKADEMİ


Genç İnovasyon Akademi (GİA) M. Haluk Ovacık tarafından 2015 yılında kurulmuştur. 2016’dan itibaren SİMURG Derneği’nin bir parçası olarak kurumsallaşmıştır. GİA’nın amacı, gençleri iş dünyasının konuları üzerinden çeşitli yetkinliklerde geliştirmektir. Liderlik, girişimcilik ve etkili iletişim özelliklerini harmanlayarak gençlerin daha inovatif bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmaktır. Bunun için XYZ Kampı ve eğitim panelleri düzenlemektedir. Şu an başkanlığını M. Haluk Ovacık ve başkan yardımcılığını Hacer Esra Akgün yapmaktadır.